انواع روش های کاشت مو

انواع روش های کاشت مو

قبلاز انجام عمل جراخی کاشت مو توصیه می کنیم که مقاله ی نکات کلید در رابطه با کات مو را حتما مطالعه نمایید. بیشتر افراد اطلاعات زیادی در رابطه با این عمل حساس ندارند . پس بهتر است قبل از هر کاری اطلاعاتی در زمینه ی کاشت مو کسب نمایید.در زیر به سه روش (در واقع دو روش اصلی) کاشت مو اشاره ای خواهیم داشت

روش مطمئن و نتیجه بخش FUT

در این روش ابتدا از ناحیه ی پشت سر نواری از موها بر داشته می شوند این عمل (عمل برداشت نوار مو) با بی حسی موضعی انجام می پذیرد . بعد از این عمل ، نوار مو را در زیر میکروسکوپ به واحد های کوچکتر جهت کاشت تقسیم می شود و در نتیجه در عمل جراحی کاشت مو استفاده می شود این نوع کاشت مو در حال حاضر مطمئن ترین و قطعی ترین روش کاشت مو در دنیا می باشد.

روش FIT کاشت مو

در اینروش موهای به صورت تک تک با استفاده از ابزار جراحی با نام پانچ از ناحیه پشت سر و بالای گوشها که دارای تراکم موی زیاد است برداشته می شود و در ناحیه مورد نظر کاشت مو طبیعی انجام می پذیرد. این روش برای افرادی پیشنهاد می شود که دارای طاسی کوچک می باشند و نیاز به تراکم کاشت مو کم دارند.

روش ترکیبی | Mixed

اینروش برای بیمارانی که دارای طاسی گسترده اند توصیه می شود و ترکیبی از دوروش فوق می باشد . در واقع بدین صورت انجام می شود که  ابتدا بعد از تشخیص پزشک که بیمار باید عمل کاشت مو به صورت Mixed شود . بعد از مشاوره وکسب اطمینان از انجام عمل روشهای کاشت مو FIT و هم چنین FUT توسط پزشک متخصص انجام می پذیرد .

*** توجه

باز تاکید می کنم به دلیل اینکه کاشت موبه عنوان یک عمل زیبایی تلی می شود بیمه بهش اعمال نمی شود پس در انتحاب پزشک متخصص برای کاشت موی خود حتما دقت کنید . متخصصان در این زمینه در کشور دارای تجربه ی آنچنانی نیستند هرچند تخصص کافی دارند. پس قبل ازاینکه اقدام به کاشت مو کنید بهتر است اطلاعات خودتون را در این مورد بیشتر نمایید.


X