جراحی ابرو | لیفت ابرو

جراحی ابرو | لیفت ابرو

بیشترین درخواستی که از ما برای جراحی ابرو می شود این است که وقتی فردی به ما مراجعه می کند میگوید : " می خواهم چین و چروک دور پلک و ابرو هام از بین برود و هم چنین ظاهر اخموم به وسیله جراحی پلک از بین برود .برخی می خواهند ابرو های کمانیداشته باشند و حتی برخی می خواهند که اصلا به پلکشان دست زنده نشود ولی حالت خمیده زیر پلکشان اصلاح شود در کل افرادی که به ما مراجعه می کنند نمیخواهند ظاهر شگفت انگیزی داشته باشند فقط برای از بین بردن برخی موارد که در بالا اشاره شد می خواهند جراحی ابرو انجام دهند.در زیر به تکنیکهای جراحی ابرو اشاره ای می کنم:

تکنیک ها ی جراحی ابرو و پیشانی

تکنیکهای مختلفی برای جراحی ابرو وجود دارد و انتخاب تکنیک مناسب برای جراحی ابرو با تشخیص پزشک براساس ارتفاع پیشانی و وجود چین و چروک های بین ابروهاانجام می شود.

می توانید از  مطالب : تقویت مو و رشد مو  ,   کاشت موروشهای کاشت مو ,   قیمت کاشت مو  و  کاشت مژه نیز دیدن کنید

بهترین نکنیک برای افرادی که پیشانی بلند دارند ، لیفت ابرو از طریق برش Hairline ( پوست مودار سر و پوست بدون مو پیشانی است) در این روشعلاوه بر کشیدن ابرو (لیفت ابرو) پوشت اضافی پیشانی نیز برداشته می شود.

اماافرادی که پیشانی بلندی ندارند و دارای چین وچروک بین ابرو ها هستند، بهترین تکنیک روش آندوسکوپیک است که با دوربین و برشه های ریز در محل رویش موی سر انجام می شود. دراین روش نیز علاوه بر لیفت ابرو ، عضلات احم نیز قطع می شوند و این عمل باعث بهبود همیشگی چین و چروکهای ناشی از اخم می شود.

اما در افرادی که دارای پیشانی بلند نیستند و همچنین بین ابرو های هم چین وچروک ندارند بهترین تکنیک جراحی ابرو استفاده از لیفت تمپورال (شقیقه) می باشد در این تکنیک با دو برش در نواحی شقیقه در محل رویش مو ها ،لیفت قسمت خارجی ابروها انجام می شود ولی روی عضلات اخم و چین وچروک های تاشی از این عضلات تاثیری ندارد.
 


X